Danish Lutheran Church of New Zealand

Dåb Vielse og begravelse

    

Dåb:

Hvis du ønsker at få dit barn døbt af den danske præst i New Zealand, skal det foregå i forbindelse med en gudstjeneste. Kontakt os og hør nærmere om de praktiske omstændigheder og evt. udgifter.

Vielse:

New Zealand er måske det smukkeste sted i verden, og derfor den perfekte ramme om et bryllup.


Der er nogle formaliteter, der skal være på plads for at blive gift i New Zealand:

Da brylluppet finder sted i New Zealand, kræves en ”marriage licence” fra de New Zealandske myndigheder. Den svarer nogenlunde til en dansk prøvelsesattest. En "marriage license" kan man få på et rådhus i den by man ønsker at blive viet i. 

Mindst en af jer skal møde personligt op på rådhuset. Man skal forevise gyldig legitimation med billede - f.eks. et pas, og skrive under på at ingen af jer allerede er gift, men begge frie til at blive viet. En marriage license koster omkring $125,00. Papirarbejdet tager 3 dage, og vielsen skal finde sted senest 3 måneder efter at attesten er udstedt.

 

 

Efter vielsen får I en dansk og en new zealandsk vielsesattest. Der er ingen automatisk tilbagemelding til de danske myndigheder. Derfor skal I selv sørge for at få vielsen og evt. navneændring registreret på rådhuset eller kirkekontoret der, hvor I bor.

Præsten ved den danske lutherske kirke i New Zealand vil gerne have lov til at hilse på jer inden vielsen, og I bedes til den lejlighed medbringe jeres marriage licence, kopi af jeres dåbs/fødselsattester og evt. skilsmissepapirer.

Den danske lutherske kirke i New Zealand finansieres anderledes end Folkekirken i Danmark, og vi beder om en donation på $300 ($250 for medlemmer af kirken). Endvidere kan der være ekstra udgifter forbundet med leje af kirke, samt transportudgifter mm. til præsten alt efter hvor i landet vielsen skal foregå.

 

Begravelse:

Når en person dør, skal de efterladte kontakte en bedemandsforretning. Det er i New Zealand dem, som tager sig af det praktiske og juridiske i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse.

Hvis de pårørende ønsker en dansk præst til at forestå den kirkelige begravelse, bisættelse eller mindehøjtidelighed, kan de kontakte præsten.

Sammen aftales det videre forløb, samt hvilke udgifter de skal påregne.